Sider Navigation Menu

Om Bekker Media – og copyright

Bekkers Forlag er en del af Bekker Media. Indehaver Bjarne Bekker. CVR 54844018.
Skårupøre Strandvej 61, 5881 Skårup. +45 6323 0000.
Indholdet er beskyttet af lov om ophavsret.
Kontakt bjarne@bekker.dk for eventuel tilladelse til brug af tekst eller billeder.

Bekker Media blev grundlagt ved momsregistreringen 1. september 1976. I årene før og efter har jeg tilbragt talrige timer med reportager rundt i Danmark og med afstikkere til den store verden. Et langt livs erfaringer og håndgribelige minder fra herlige timer i døgnets rejsestald er samlet i arkiver, der udvides dag for dag. Men det er ikke mindst et halvt århundredes fascination for livet i Det sydfynske øhavs halvthundrede øer og holme, der nu bearbejdes i livets bakspejl. Fra den første lille publikation er der udgivet 28 bøger og publikationer. Det omfattende materiale, primært baseret på fortællinger fra øhavets beboere, kan nok engang være med til at sætte fokus på de generationer, der har skabt betingelser og baggrund for at vi fortsat kan vedstå nationalsangens ord om at beboe de danske øer.
www.fultonskipperen.dk og på www.flying-enterprise.dk kan du se og høre om mødet med to berømte danske søfolk. Filmen ”Sømand af Verden” – interviews med en halv snes ældre, svendborgensiske søfolk – er under bearbejdelse.

Skårupøre Strandvej i midten af 1800-tallet. Huset til højre er opført i 1821 som et af de første på kysten. Strandvejen er endnu kun et hjulspor, beskyttet med pæle og tang.

Her forberedes slægtshistorie. Da Kong Christian II i 1521 indkaldte hollandske familier til at drive gartnerier på Amager, grundlagde Jeppe Backer fra den lille ø Marken en dansk gren af slægten. Den kan i Holland føres helt tilbage til 1340 på den lille ø Marken. Måske deraf slægtens veneration for livet på de små øer og i landsbysamfund 😉

Min otte gange tipoldefar, Adrian Gumme Bekker (1719-1803), var justitsråd, cancelliråd, kammerherre, herredsfoged for Gudme og Sunds Herreder samt postmester i Svendborg. Med baggrund i flere biografier om den aktive person, sammenholdt med fem århundreders kirkebøger fra øhavet, er der således en grundig research bag bøger, udgivet fra Bekkers Forlag siden 1976.
www.bibliotek.dk findes der 40 poster, hvis du søger på mit navn.

På muntert gensyn